Сарадња на релацији вртић –
родитељи за време ванредног стања
услед епидемије изазване Корона
вирусом
Стручна служба ПУ „Мајски цвет“
Велико Градиште
Циљеви истраживања
Проценити у којој мери је новонастала
ситуација услед проглашења пандемије и
увођења ванредног стања утицала на
децу и родитеље и колико су оптерећени
васпитно – образовни радом на даљину.
Прилагодити васпитно – образовни рад на
даљину потребама и могућностима деце и
родитеља.
ТОК ИСТРАЖИВАЊА
Родитељима је прослеђен упитник под
називом ''Сарадња на релацији вртић-родитељи
за време ванредног стања услед епидемије
изазване Корона вирусом''. Упитник се бави
сналажењем породице у новонасталим
околностима, количином садржаја који им
васпитачи прослеђују, као и ми стручни
сарадници и начином организације времена и
активности у кућним условима. Упитник је
анониман, дат је е-форми, лако се попуњава,
потребно је издвојити свега неколико минута
како би се попунио и проследио.
Узорак
Укупно је учествовало – 259 родитеља, 63 % oд укупног
броја корисника.
Свим родитељима који учествују у в-о раду на даљину, (то
је око 330 деце од укупно 411 која су уписана у нашу ПУ),
послат је линк који води до онлајн упитника, линк је послат
преко вибер група које родитељи имају са васпитачима
своје деце.
Напомињемо да поједине породице имају двоје или троје
деце у вртићу.
Са појединим породицама комуницирамо путем смс
порука (оквирно око 2%), они нису били у могућности да
одговоре на упитник. Путем телефонских разговора
васпитачи сазнају да се родитељи те деце изјашњавају
да им није превише садржаја које добијају од вртића.
Рок за попуњавање упитника био је пет дана.
ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА
ДОБИЈЕНИХ УПИТНИКОМ
8. Ваши предлози да сарадњу на даљину учинимо бољом
и интересантнијом? Наведите конкретне теме или
садржаје који вас интересују, из области рада стручних
сарадника, које би убудуће могли да делимо са вама.
96 одговора
На ово питање нису одговорили сви
родитељи, већ 96 од 259 прослеђених
упитника (37%)
Велики део одговора је да су задовољни
темама и садржајима који добијају (49%)
Неки родитељи су написали (мада
сматрамо да већина дели ово мишљење)
да је деци много боље када иду у вртић,
него да „раде од куће“.
Конкретне активности које су родитељи
навели као предлоге су следеће:
Кратки задаци. Весели. Занимљиви деци.
Нешто креативно 2
Више ликовних активности 4
Можда више предлога за игру,анимацију деце. Овако сам задовољна, понекад је
превише задатака. Треба им мотивација за рад.
Све што би требали да раде у вртићу 2
Мало више да вежбају да пишу.
Тема: Ускрс, Бајке, Животиње 2
Што се тиче задатака могли би бити мало више везано за моторику и учење са децом
И да ли може више едукативних задатака као што су бројеви и слова
Упознавање околине
Организовање пикника
Песмице, игрице 2
Активности везане за развој говора
Рецимо, вежбе или начини да дете научи да изговара слово Л и Р.
Припреме за први разред
Ови предлози долазе појединачно од једног до максимално два
родитеља, стога их нећемо појединачно обрађивати и слати свим
породицама садржаје везано за њих. Трудићемо се да предлоге
интегришемо у постојеће садржаје који се нуде деци.
Предлози родитеља за
унапређење сарадње
Можда да користите неку платформу како би
деца остварила директан контакт са
васпитачицом.
Деци највише недостаје дружење и лични
контакт са децом, ове вежбе и активности им
нису толико занимљиве, бар мом детету
Можда би напреднијој деци требало давати
мало комплексније задатке.
Давати задатке мало примереније узрасту.
Само мање оптерећивати децу тренутном
ситуацијом. Има толико лепих ствари. Не мора
се толико пажње посвећивати самом вирусу.
Ипак су то деца.
Конкретне теме или садржаје који интересују родитеље,
из области рада стручних сарадника, које би убудуће
могли да делимо са вама су следеће:
Страхови код деце.
Како одржати пажњу код деце током комуникације.
Можда више предлога за игру,анимацију деце.
Можда мало више о графомоторици, тј. како ми да радимо са
њима.
Како припремити дете за полазак у школу у ванредним
околностима?
Вежбице за правилан изговор гласова.
Логичке игре, игре размишљања.
Све што је занимљиво за децу нешто што смо ми радили када
смо били деца. Занимљиве игре без телефона, таблета и
компјутера.
Развој самопоуздања код деце.
Волела бих да ми неко објасни због чега стално плачу деца након
прочитане приче о којој треба да разговарамо?
Како научити предшколца да је играње игрица на телефону
штетно?
Позитивни
резултати/закључци:
У истраживању је учествовало 259 породица што говори
о томе колико су наши родитељи активни и ажурни када
је сарадња са вртићем у питању. Многе породице
(оквирно 10%) имају по двоје или троје деце у вртићу,
укупан број деце уписане у нашу ПУ је 411, што нас
доводи до тога да је врло висок проценат породица
попунио упитнике, преко 80% од укупног броја породица
које учествују у раду на даљину.Ова информација нам
говори да сарадња и комуникација на даљину са
породицама функционише добро.Што потврђују
одговри на прво питање, да ли родитељи прате
информације које добијају од васпитача путем вибер
група, где потврдно одговара чак 98,5% испитаника.
Готово сви корисници редовно прате информације и
задатке које добијају од васпитача, редовно добијају
повратне информациjе о раду и напредовању детета на
основу радова које шаљу васпитачима.
Резултати који су смернице за даљи рад
васпитачима
Упркос томе што 88% испитаника наводи да им није превише садржаја
које добијају из вртића - Када упоредимо друго и четврто питање
увиђамо однос између тога колико времена родитељи проводе у раду са
децом, а колико би им одговарало да раде задатке са децом, на дневном
нивоу?
Резултат је следећи: 88% родитеља у раду задатака које добијају из
вртића са децом проведе оквирно од једног до два сата дневно.
Са друге стране њих 85, 7% се изјашњава да би им одговарало да то буде
од пола сата, до сат времена дневно.
Овакав резултат поткрепљују и наредна питања из којих сазнајемо да
преко 90% деце ужива у активностима са родитељима (што говори о
квалитету и примерености садржаја који породице добијају од вртића),
али се нешто више од 20% породица изјаснило да немају довољно
времена за себе и своје потребе у току дана, што свакако није
занемарљив податак.
Ове резултате треба имати у виду приликом даљег планирања и слања
садржаја породицама, првенствено тако што би требало количину
дневних задатака прилагодити времену које одговара родитељима да
проведу у раду вртићких задатака са децом - а то је оквирно до сат
времена дневно.
УВЕК УЗ ВАС,
СТРУЧНА СЛУЖБА
ВРТИЋА
’’МАЈСКИ ЦВЕТ’’