ДИРЕКТОР ПУ МАЈСКИ ЦВЕТ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Г-ђа Славица Јанковић

 

Славица Јанковић, васпитач у предшколскoj установи.

У Предшколској установи засновала радни однос на пословима васпитача 1982. године. Од 2001. до 2003. године одлуком тадашњег директора радила на пословима главног васпитача. Од 2004 2008. године од осталих чланова изабрана за председника Управног одбора Установе. За директора предшколске установе Мајски цвет именована је у фебруару 2008. године Одлуком Управног одбора и Министра просвете и спорта. Од Општине Велико Градиште два пута (у радној 2007/2008 и 2008/2009. години) добила признање за допринос развоју предшколског васпитања и образовања.

У складу са потребама сталног напредовања у области васпитања и образовања    формирала је стручне тимове, који раде на програмирању и планирању васпитно образовног процеса из свих области поштујући дечије потребе и интересовања.

У Установи се води рачуна о сталном стручном усавршавању запослених и подизању њихових компетенција кроз семинаре, трибине, стручне сусрете, радионице и друге организоване видове едукације. Свака добра идеја, која Установу води напред, дата од стране запослених и сарадника радо је прихваћена и подржана.

У току шестогодишњег рада на месту руководиоца Установа је проширена, отворене су нове васпитне групе, материјално технички услови знатно побољшани, као и сигурност и безбедност деце. Установа је добила секретара, као и комплетну стручну службу (педагог, психолог и логопед).

Установа је учесник свих организованих манифестација у којима наша деца могу да покажу своје способности и одакле се враћају са постигнутим успесима и наградама.

Године 2012. ПУ Мајски цвет добила је највише општинско признање за рад и резултате постигнуте у тој години.

Удата, мајка двоје деце.