ПРОГРАМИ

Предшколска установа “Мајски цвет” реализацијом васпитно-образовног рада обухвата следеће програме:

Поред редовних програма васпитно – образовног рада, у нашој установи постоје и посебни, специјализовани и пригодни и повремени програми

Посебни програми области васпитно – образовног рада

Специјализовани програми области васпитно – образовног рада

Други програми и облици рада у Установи, пригодни и повремени програми