Радно време Установе

            Предшколска установа је обезбеђена електронским системом обезбеђења и самим тим само одређени радници имају сопствене шифре помоћу којих могу ући да укључе, односно, искључе алармни систем. Искључивање система врши задужени радник у 6,00 сати када фактички и почиње радно време Установе. Укључивање се врши у 20,00 сати када се и завршава радно време у Установи.

            У централном објекту рад са децом на целодневном боравку почиње у 6,00 часова и траје до 17,00 часова. Васпитно особље је распоређено у две смене, прва ради од 6,30 до 12,30 часова, а друга од 9,45 до 15,45 часова. С обзиром да деца бораве у установи у периоду од 6,00 до 17,00 часова у периоду од 6,00 до 6,30 часова и у периоду од 15,45 до 17,00 часова раде дежурни васпитачи према распореду који доноси директор установе, уколико постоји потреба родитеља. Групе на терену, имајући у виду да раде у оквиру школских објеката, раде од 8,00 до 14,00 часова (укупно 6 сати), изузев подручних група у Царевцу и Средњеву које свој шесточасовни рад у току дана, обављају у поподневној смени од 11,00 до 17,00 часова.

            Деца која су на адаптацији, односно први пут су уписана у вртић, се примају на адаптацију до априла текуће радне године. Родитељи документацију за упис детета могу поднети најкасније до 1. марта текуће године.

Временски распоред активности – централна установа

Време:                       Садржај:

6,00-7,45                    ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

7,45-7,55                    ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ

7,55-8,00                    ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК

8,00-8,30                    ДОРУЧАК

8,30-11,00                  ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ

·       УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ

·       КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ

·       РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА

·       ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И

        ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА

11,00                          РУЧАК

11,30-13,30                СПАВАЊЕ

13,45                          УЖИНА

14,00-15,30                ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ

15,30-17,00                ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА:

 

1.     од   6,00 до   8,00

2.     од 11,30 до 12,15

3.     од 13,00 до 13,15

4.     од 14,00 до 17,00

 

            ВАН ОВИХ ТЕРМИНА УЛАЗ ЈЕ МОГУЋ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФОНА ПРЕМА УПУТСТВУ ИСТАКНУТОМ НА ВРАТИМА

ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – подручне васпитне групе
  • ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
  • ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ
  • УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
  • ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА И ПРИПРЕМА ЗА УЖИНУ
  • УЖИНА
  • РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
  • УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
  • КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ
  • СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
  • ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ