РАНГ ЛИСТЕ уписане деце за радну 2020/2021 годину

БАМБИ
БУБАМАРА
ЦАРЕВАЦ
ЦВЕТИЋ
ЦВРЧАКЧАРОЛИЈА
ДЕСИНЕ
ХАЈДИ
КИСИЉЕВО
ЛЕПТИРИЋИНЕВЕН
ПАХУЉИЦА
ПАЛЧИЦА
П. МАЈА
П. ПАНЗАТОЊЕ
ЗВОНЧИЦА
ЗВЕЗДИЦА
ПНОКИО
КУРЈАЧЕМАЈИЛОВАЦ
МАКЦЕ
ПОЖЕЖЕНО
СИРАКОВО
ТОПОЛОВНИК

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 414 од 17.03.2021. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2021/2022 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2021. године до 30.04.2021. године.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2021. године.
Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2020/21 години сматрају се уписаном децом ( не уписују се поново ).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:
  1. деца запослених родитеља и редовних студената - 50 бодова;
  2. деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис - 20 бодова;
  3. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен - 20 бодова;
  4. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 10 бодова;
Максималан број бодова је 80 бодова.
У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:
  1. према дужини чекања за пријем у Установу;
  2. према већем броју деце у породици;
  3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
  4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
  5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на телефон 012/7662633.