ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Лице за заштиту података о личности ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште: Милан Митић, секретар
Контакт телефон: 062/8010034
E-mail: vrticvelikogradiste@yahoo.com